Nicholas Papadimitriou

Nicholas Papadimitriou

Nicholas Papadimitriou is actief als organist, improvisator, componist en muziekleraar.
Tijdens zijn studie aan het Conservatorium van Amsterdam concentreerde hij zich op het improviseren vanuit nieuwe invalshoeken; zowel vanuit een uitvoerend als een pedagogisch perspectief. Daar wijdde hij een uitgebreid onderzoeksproject aan voor de ontwikkeling van een lesmethode, die het concept van non-stilistische improvisatie bevordert.

Als theoriedocent, benadert hij muziek als een taal, die net zoals ‘gewone’ talen een onderliggende structuur en grammatica heeft. Zijn doel is om de vaardigheden van de leerlingen op te bouwen zodat ze de wereld van muziek als een samenhangend geheel waarnemen, net zoals een taal.
In de lessen probeert hij bewuste verbindingen tussen theorie en praktijk te creëren; en moedigt hij kritisch en creatief luisteren/denken aan. 
Zo bevordert hij de ontwikkeling van het muzikale gehoor en waarneming van de leerlingen.