Organisatie

Stichting Muziektalent Almere ontdekt, ontwikkelt en stimuleert jong muzikaal talent in de stad Almere.

Projectleiding

Muziektalent Almere staat onder de bezielende leiding van Ida Wildvank (artistiek leider) en Francesca Clements (zakelijk leider). Samen dragen zij zorg voor alle zaken zoals planning van het onderwijsaanbod, contact met leerlingen, ouders en docenten, het organiseren van en toezien op de audities en examens en het plannen en organiseren van concerten met de daarbij komende begeleiding en coaching van de muziektalenten.

Bestuur

Het bestuur van stichting Muziektalent Almere wordt gevormd door leden die allen ervaren en/of betrokken zijn op het gebied van muziek- en cultuuronderwijs aan jong talent. Het bestuur is toezichthoudend en bestaat uit:

Marjès Benoist – voorzitter
Martin Wiegertjes – penningmeester
Jeltje Vliegenthart-Kuiken – secretaris
Harriët Bosman – bestuurder adviseur

De bestuursleden hebben allen een ervaren achtergrond op het gebied van muziekonderwijs voor jong talent, organisatie van muziekfestivals van jong talent of als ouder van jong talent. Het bestuur zet zich onbezoldigd in voor Muziektalent Almere.

ANBI status

ANBI

Stichting Muziektalent Almere is aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Schenkingen aan Muziektalent Almere zijn fiscaal aftrekbaar. Indien u ons financieel wilt steunen, kunt u uw donatie overmaken op NL 55 RABO 0106569570 ten name van Stichting Muziektalent Almere

Muziektalent Almere staat in het ANBI register vermeld als Stichting Muziektalent Almere te Almere.

RSIN: 853145386 | KVK: 58701656