Onderwijsprogramma

Het cursusjaar loopt van september 2022 t/m juli 2023

  • Hoofdvaklessen -37 individuele lessen van 45 minuten
  • Theorie en solfège – 30 groepslessen van 45 minuten
  • Correpetitie – 20 individuele lessen van 30 minuten
  • Kamermuziek – 8 lessen met een presentatie als afsluiting
  • Groepslessen – 4 groepslessen gegeven door gastdocenten
  • Optredens – inclusief het voorbereiden en coaching
  • Examens – 2 keer per jaar vinden er overgangsexamens plaats voor hoofdvak en theorie.