ANBI status

Stichting Muziektalent Almere is nu een Culturele Algemeen Nut Beogende Instantie. Deze zogeheten Culturele ANBI status maakt het fiscaal aantrekkelijk om de stichting financieel te ondersteunen.

Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status culturele ANBI krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. (bron: belastingdienst)

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Indien u ons financieel wilt ondersteunen kunt u uw gift overmaken op IBAN NL55RABO0106569570 t.n.v. Stichting Muziektalent Almere. Geef in de omschrijving uw naam adres en email op. Uw gift zal volledig ten goede komen aan onze talenten.

Documenten om de ontwikkeling van de stichting te kunnen nalezen. Elk document is vrij te downloaden.